Jaaropleiding voor (zorg-)leerkrachten, ondersteuners en leerlingbegeleiders

Socio-psycho-emotionele begeleiding binnen onderwijs

Voor wie: Leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ondersteuners, groene leerkrachten, zorgleerkrachten en leerkrachten met een sterke interesse in socio-psycho-emotionele begeleiding, CLB-medewerkers, psychologisch en pedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers,…

Waarom: Leerkrachten staan onder druk. In de steeds veranderende maatschappij en het onderwijsveld ervaren ze een nood aan professionalisering om hun mannetje te kunnen staan in de klas.

Onderzoek wijst uit dat veel kinderen en jongeren zich fundamenteel eenzaam voelen. Deze kwetsbare kinderen en jongeren zitten dagelijks in de klas. Veel (zorg)leerkrachten zijn oprecht bezorgd en staan klaar voor hen. Met deze jaaropleiding willen we inspelen op de noden en de vragen van leerkrachten en leerlingbegeleiders naar een kader en vaardigheden om deze uitdagingen te kunnen blijven aangaan.

Een leerkracht of leerlingbegeleider hoeft geen psycholoog te worden. Wel zijn ze belangrijke spilfiguren in het opvangen van de signalen zodat de juiste doorverwijzingen kunnen gebeuren.

Inhoud

Communicatie en coachingsvaardigheden met o.a. verbindende communicatie, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, omgaan met veelvoorkomende problemen zoals pesten, sociale media, anderstalige leerlingen, sociale vaardigheden, problematische thuissituaties,…
Zorg en zorgbeleid met o.a. M-decreet, zorgcontinuüm, ontwikkelingsstoornissen, sociale kaart,…
Casuïstiek
Persoonlijk groeiproces
Wanneer: 10 maandagen telkens van 09.30 tot 16.00 u.

Data en locatie

ZOERSEL – AIHP – Hoge Dreef 96

21 september 2020
12 oktober 2020
9 november 2020
7 december 2020
11 januari 2021
8 februari 2021
8 maart 2021
19 april 2021
10 mei 2021
14 juni 2021

GENT – De Bleekweide – Groot Begijnhof 16

28 september 2020
26 oktober 2020
23 november 2020
14 december 2020
18 januari 2021
22 februari 2021
29 maart 2021
26 april 2021
31 mei 2021
21 juni 2021

Docent

Karolien Smaers, psychotherapeut, coach en loopbaanbegeleider bij Praktijk Smaers, voormalig zorgcoördinator, leerlingbegeleider en leerkracht

Prijs

€ 1170 voor 10 lesdagen + € 60 per verplichte supervisie (3 te volgen) – Totale Kostprijs: € 1350

Subsidie

De AIHP vzw aanvaardt opleidingscheques. Geniet van 30% subsidie middels de KMO-portefeuille en van een verhoogde Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking.

Info en inschrijven

Neem contact op met Karolien Smaers, karolien@praktijksmaers.be – 0486/75.60.68 of gebruik het INSCHRIJVINGSFORMULIER